Excel PowerPivot - Katowice

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat dodatku PowerPivot. Narzędzie to umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz danych i tworzenie złożonych modeli danych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami zarządzania i przetwarzania wielomilionowych zbiorów danych oraz ich konsolidacji, przy czym dane te mogą pochodzić z różnych źródeł. Szkolenie realizowane na wersji Excel 2013.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy przetwarzają listy danych w Excelu w celu budowy raportów podsumowujących.

Wymagania

Wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawy Excela oraz dobra znajomość  tabel przestawnych.

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 1 do 4 osób.

SZKOLENIE REALIZOWANE NAWET DLA JEDNEJ OSOBY.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 850 PLN netto
  •  2 osoby - 700 PLN netto /os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Matejki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.