OracleSQL zaawansowany

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany uczy jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu bazy.  Przedstawi mechanizmy tworzenia raportów z danych powiązanych oraz zaprezentuje metody pracy z danymi hierarchicznym, a także wyjaśni czym są wyrażenia regularne.