Office 365 podstawowy - Katowice

Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wprowadzenie do obsługi pakietu Microsoft Office 365. Szkolenie podstawowe jest zorientowane na usługi komunikacyjne i współdzielenie zasobów. Uczestnicy zyskają podstawową wiedzę za zakresu przetwarzania w chmurach obliczeniowych oferowanego przez firmę Microsoft. Nauczą się poruszać w środowisku pakietu i platformy Azure, a następnie dowiedzą się jakie składniki zawiera Office 365 (w zależności od licencji), oraz jak można uzyskać dostęp do poszczególnych elementów pakietu Microsoft Office 365. Zapoznają się z nazewnictwem obowiązującym w programie. Dalsza część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom dysku wirtualnego, współdzielenia zasobów i obsługi poszczególnych aplikacji pakietu, a szczególności OneDrive, Outlook, Lync i One Note. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane też pokrótce takie aplikacje jak Excel, Word, Access, Powerpoint – zarówno wersji stacjonarnej jak on-line – lecz dogłębne ich omówienie zostało przewidziane w ramach osobnych szkoleń.

Adresaci szkolenia

Osoby posługujące się oprogramowaniem Microsoft Office 365 w celach zawodowych lub prywatnych.

Wymagania

Podstawowa umiejętność obsługi komputera z zainstalowanym systemem Microsoft Windows.

Czas trwania szkolenia

2 dni po 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

3-4 osoby.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 1000 PLN netto
  •  2 osoby - 950 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 880 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 850 PLN netto /os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.