Excel formuły i funkcje - Katowice

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat 40-50 wybranych funkcji Excela, które w zbiorze około 400 dostępnych funkcji w Excelu stanowią niejako kanon. Łączy je to że do ich zastosowania nie jest wymagana określona fachowa wiedza, w przeciwieństwie do - na przykład - funkcji statystycznej KURTOZA (oblicza stopień spłaszczenia badanego rozkładu empirycznego porównując go do rozkładu normalnego.) Niezależnie od konkretnego rodzaju wykonywanej pracy w firmie dobrze jest znać te podstawowe funkcje, by w razie potrzeby szybko i skutecznie za ich pomocą poradzić sobie z zaistniałym nowym problemem. Szkolenie realizowane jest na wersji Excel 2013.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy wykonują w Excelu jakiekolwiek obliczenia za pomocą formuł.

Wymagania

Wymagana jest znajomość podstaw Excela.

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 1 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 600 PLN netto
  •  2 osoby - 550 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 515 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 500 PLN netto /os.

To szkolenie może być zrealizowane w trybie GWARANTOWANE, tzn. odbędzie się nawet przy zapisanej tylko jednej osobie. Terminy i ceny można znaleźć na stronie PEWNY TERMIN.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.