O warunkach uczestnictwa - podstawowe informacje

Zgłoszenie - Szkolenie otwarte

1. Klient przesyła Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza oznacza akceptację Regulaminu szkoleń. W przypadku szkoleń NON-PROFIT dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
2. AKBALO potwierdza otrzymanie zgłoszenia do 24 godzin po jego otrzymaniu.
3. AKBALO przekazuje Klientowi dane szczegółowe o szkoleniu na 2 dni robocze przed szkoleniem.

Zgłoszenie - szkolenie zamknięte/indywidualne

1. Klient przesyła Formularz wyceny. Przesłanie formularza wyceny nie oznacza akceptacji Regulaminu szkoleń, a jedynie stanowi formę wstępnej (niezobowiązującej) deklaracji udziału w szkoleniu.
2. AKBALO potwierdza otrzymanie zgłoszenia do 24 godzin po jego otrzymaniu.
3. Wycena przez AKBALO i ustalanie szczegółowych warunków.
4. AKBALO przesyła do wypełnienia Formularz zgłoszeniowy.
5. Klient odsyła Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza oznacza akceptację
Regulaminu szkoleń. W przypadku osób fizycznych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Rezygnacja

1. Klient może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w terminie na minimum 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Ponadto - w przypadku rezygnacji ze szkolenia osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - nastąpi pełny zwrot wpłaconej kwoty.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 4 dni robocze przed pierwszym dniem szkolenia AKBALO może wystąpić o odszkodowania w wysokości 50% ceny szkolenia.

Płatności

1. W ostatnim dniu szkolenia AKBALO przekazuje fakturę za szkolenie.
2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury.
3. Osoba fizyczna i osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dokonują płatności na co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. 
4. W przypadku szkolenia NON-PROFIT płatność ma zostać dokonana nie później niż na 14 dni przed szkoleniem.

Odwołanie szkolenia

1. AKBALO odwoła szkolenie otwarte, gdy nie zapisze się na nie wymagana liczba osób. Odwołanie nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
2. AKBALO może odwołać szkolenie ze względów losowych (np. choroba wykładowcy).
3. W przypadku odwołania szkolenia nastąpi pełny zwrot wpłaconej kwoty (osoby fizyczne).