MySQL podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą się nauczyć od samych podstaw jak zaprojektować, stworzyć i zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem MySQL oraz jak tworzyć zapytania sql do bazy MySQL.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.