MySQL średniozaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat projektowania i zarządzania relacyjną bazą danych.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.