OracleSQL

Oracle Corporation to największy na świecie dostawca systemów zarządania bazą danych. Jej sztandarowym produktem jest Oracle Database. System instalowany w prawie wszystkich największych korporacjach o zasięgu globalnym. Oracle Database to system relacyjnych baz danych wykorzystujący język zapytań SQL. System posiada także wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL. Znajomość jezyka SQL tego systemu otwiera przed użytkownikami baz danych i administratorami szerokie, zawodowe perspektywy, a w niektórych firmach jest ona wręcz koniecznością.

AKBALO proponuje następujące szkolenia z systemu OracleSQL:

Szkolenia ogólne

  • OracleSQL - podstawowy
  • OracleSQL - zaawansowany