MS OFFICE

Szkolenia otwarte z produktów pakietu biurowego MS OFFICE prowadzimy w AKBALO aktualnie dla części aplikacji, mianowicie z Excela (łącznie z VBA Excel), z Outlooka, z Accessa, z Visio, z PowerPointa oraz z MS Publisher.

Na konkretne życzenie klienta możemy przygotować i przeprowadzić szkolenie z innych programu tego pakietu tj. z:

  • Word
  • Publisher
  • Visio

Możemy także zorganizować szkolenie z obsługi innych pakietów biurowych jak:

  • OpenOffice
  • LibreOffice