Access podstawowy - Katowice

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczenie systemu zarządzania bazą danych MS ACCESS. Wyjaśnia podstawe pojęcia związane z systemami baz danych. Przedstawia metodę projektowania bazy danych. Daje możlliwość wykonania samodzielnego projektu bazy danych obejmującego także tworzenie kwerend, formularzy i raportów. Prezentuje zagadnienia importu i eksportu danych, bezpieczeństwa bazy danych oraz tabeli i wykresów przestawnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących nauczyć się zasad projektowania relacyjnych baz danych i operowanie danymi w modelu relacyjnym w oparciu o system zarządzania bazą danych MS ACCESS.

Wymagania

Podstawowa umiejętność pracy w środowisku Windows.

Czas trwania szkolenia

3 dni po 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 3 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 1500 PLN netto
  •  2 osoby - 1450 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 1340 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 1290 PLN netto /os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

1 - 3 kwietnia 2020 r.