Excel

Dynamiczne szkolenie Excel pozwoli poznać ogromne możliwości, jakie daje arkusz kalkulacyjny Microsoftu. Niezwykle dopracowana formuła programu oraz elastyczność działań z wykorzystaniem bogatego zaplecza narzędzi pozwala na przechowywanie, przetwarzanie i prezentowanie danych zgodnie z aktualnymi potrzebami. Szkolenia Excel otwierają możliwości na dowolne zarządzanie danymi, co usprawnia działania na wielu obszarach w życiu zawodowym i prywatnym.

Organizujemy kursy przekrojowe Excela na trzech poziomach zaawansowania podnosząc na każdym z nich osobiste kompetencje. Zapraszamy na szkolenia w Warszawie, Wrocławiu i innych dużych miastach Polski. Podczas spotkań z uczestnikami realizujemy ogólny harmonogram prac, zapewniając poznanie wielu płaszczyzn programu. Organizujemy także specjalistyczne treningi ukierunkowane na rozwój umiejętności w określonym obszarze, np. tabel przestawnych, budowania formuł itp.

AKBALO proponuje następujące szkolenia:

Szkolenia ogólne:

 • Excel podstawowy

  Kurs adresowany do osób, które nie miały dotąd do czynienia z Excelem lub jedynie mają styczność z programem bardzo sporadycznie i wcześniej się go nie uczyły. Do tej grupy należą też osoby, które co prawda z arkuszem kalkulacyjnym mają do czynienia często, lecz w swej pracy powtarzają te same czynności na opracowanych przez inne osoby arkuszach.

  Więcej…

 • Excel średniozaawansowany

  Kurs dla osób, które pracują w Excelu względnie regularnie, które rozwiązują też samodzielnie pewne problemy lub które odbyły wcześniej kurs podstawowy.

  Więcej…

 • Excel zaawansowany

  Kurs dla osób, które na codzień pracują z programem, które radzą sobie z wieloma powstającymi w pracy problemami samodzielnie, lecz które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o inne, nie używane dotąd funkcje i narzędzia.

  Więcej…

 • Excel zaawansowany plus wstęp do VBA

  Kurs dla osób, które pracują z Excelem na codzień, lecz chciałyby poznać innego jego możliwości lub zgłębić już znane obszary zastosowań, a także chciałyby wesprzeć swoją pracę o napisane samodzielnie makra w wbudowanym w Excela języku Visual Basic for Applications.

  Więcej…

 • Excel Tabele przestawne

  Kurs dla osób, które pracują z listami danych i chciałyby poznać możliwości Excela w zakresie analizy przy pomocy narzędzia Tabela przestawna.

  Więcej…

 

Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić inne szkolenia (kursy) związane z Excelem:

 • Wizualizacja danych
 • Modelowanie i optymalizacja
 • Formuły
 • Rejestracja i zarządzanie makrami