Excel Business Intelligence

Szkolenie/kurs dla osób, które chciałyby wykorzystywać  w swej pracy analityka wszystkie aktualnie dostępne narzędzia excelowe związane z Business Intelligence. .

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.