Excel dla analityków i finansistów

Opis szkolenia

Celem tego profilowanego szkolenia jest przekazanie wiedzy w jaki sposób może sobie pomóc analityk czy finansista w sytuacjach, gdy trzeba pobierać dane do arkusza z zewnętrznych żródeł danych. Przetwarzać te dane za pomocą funkcji, makr czy tabel przestawnych.

W przypadku funkcji zostaną omówione najczęściej stosowane funkcje z kilku głównych kategorii. (Około 50 funkcji.) W zakresie zagadnień analizy statystycznej zostanie omówiony temat badania korelacji liniowej dwóch i wielu zmiennych. Zostaną głębiej omówione sposoby tworzenia raportów tabel przestanych. W temacie pobierania danych zewnętrznych za pomocą programu MS Query zostanie położony nacisk na tworzenie kwerend filtrujących i grupujących dane źródłowe, zaś w przypadku makropoleceń zostaną zaprezentowane podstawy tworzenia funkcji i podprogramów w jeżyku Visual Basic for Applications. .

Adresaci szkolenia

Osoby pracujące na stanowiskach analityków oraz w działach finansowych.

Wymagania

Wymagana jest wiedza o Excelu na poziomie średnizaawansowanym, przez którą rozumiemy m. in. znajmość takich funkcji jak: JEŻELI(), ŚREDNIA(), MAX(), DZIŚ(), ZŁĄCZ.TEKSTY,(), FRAGMENT.TEKSTU(). Umiejętność tworzenia prostych tabel przestawnych. Szkolna wiedza z zakresu statystyki. Znajomość programowania nie jest konieczna.

Czas trwania szkolenia

3 dni, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 2 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

(Przy zapisie 1, 2, 3 lub 4 osób z jednej firmy) 

  •  1 osoba - 1200 PLN netto
  •  2 osoby - 1100 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 1000 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 900 PLN netto /os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena obejmuje:

  • materiały elektroniczne dla uczestnika przygotowane przez trenera
  • materiały drukowane (skrypt) dla uczestnika przygotowane przez trenera
  • długopis i notatnik
  • lunch
  • catering (kawa, herbata, napoje, ciastka)
  • certyfikat

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub sprawdzenie czy termin szkolenia nie jesr podany w zakładce Polecane szkolenia