Excel dla analityków i finansistów

Opis szkolenia

Celem tego profilowanego szkolenia jest przekazanie wiedzy w jaki sposób może sobie pomóc analityk czy finansista w sytuacjach, gdy trzeba pobierać dane do arkusza z zewnętrznych żródeł danych. Przetwarzać te dane za pomocą funkcji, makr czy tabel przestawnych.

W przypadku funkcji zostaną omówione najczęściej stosowane funkcje z kilku głównych kategorii. (Około 50 funkcji.) W zakresie zagadnień analizy statystycznej zostanie omówiony temat badania korelacji liniowej dwóch i wielu zmiennych. Zostaną głębiej omówione sposoby tworzenia raportów tabel przestanych. W temacie pobierania danych zewnętrznych za pomocą programu MS Query zostanie położony nacisk na tworzenie kwerend filtrujących i grupujących dane źródłowe, zaś w przypadku makropoleceń zostaną zaprezentowane podstawy tworzenia funkcji i podprogramów w jeżyku Visual Basic for Applications. .

Adresaci szkolenia

Osoby pracujące na stanowiskach analityków oraz w działach finansowych.

Wymagania

Wymagana jest wiedza o Excelu na poziomie średnizaawansowanym, przez którą rozumiemy m. in. znajmość takich funkcji jak: JEŻELI(), ŚREDNIA(), MAX(), DZIŚ(), ZŁĄCZ.TEKSTY,(), FRAGMENT.TEKSTU(). Umiejętność tworzenia prostych tabel przestawnych. Szkolna wiedza z zakresu statystyki. Znajomość programowania nie jest konieczna.

Czas trwania szkolenia

3 dni, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Czas trwania szkolenia

3 dni po 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie Cena szkolenia Termin
3 - 6 1100 zł netto + 23% VAT

15 - 17.02.2021

1 - 2 1500 zł netto + 23% VAT

15 - 17.02.2021 gwarantowane

indywidualne 1800 zł netto + 23% VAT do ustalenia

 Do podanej powyżej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.