Excel formuły i funkcje - Katowice

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat 40-50 wybranych funkcji Excela, które w zbiorze około 400 dostępnych funkcji w Excelu stanowią niejako kanon. Łączy je to że do ich zastosowania nie jest wymagana określona fachowa wiedza, w przeciwieństwie do - na przykład - funkcji statystycznej KURTOZA (oblicza stopień spłaszczenia badanego rozkładu empirycznego porównując go do rozkładu normalnego.) Niezależnie od konkretnego rodzaju wykonywanej pracy w firmie dobrze jest znać te podstawowe funkcje, by w razie potrzeby szybko i skutecznie za ich pomocą poradzić sobie z zaistniałym nowym problemem. Szkolenie realizowane jest na wersji Excel 2013.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy wykonują w Excelu jakiekolwiek obliczenia za pomocą formuł.

Wymagania

Wymagana jest znajomość podstaw Excela.

Czas trwania szkolenia

1 dzień od 9:00 do 15:00 (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 1 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

  • 600 PLN netto
  • 500 PLN netto przy zapisie minimum dwóch osób

Do podanej powyżej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.