Excel konsultacje - Katowice

Konsultacje indywidualne, prowadzone w trybie zdalnym za pomocą platformy Google Meeting, proponujemy osobom, które chcą w ciągu kilku godzin podszkolić się w konkretnych zagadnieniach pracy w Excelu. Konsultacje prowadzone są przez dośwaidczonego trenera (z certyfikatem Microsoft). Konsultacje  można zamówić na określoną liczbę godzin. (minimum 2 godziny).

Cena konsultacji wynosi:

  • 150 zł netto + 23% VAT za godzinę zegarową. (płatne po szkoleniu przelewem);

 Zgłoszenie przejmujemy drogą mailową. W mailu należy podać zagadnienia do konsultacji oraz inne istotne kwestie dla uczestnika jak np. praca na konkretnej wersji Excela, praca na własnych plikach, praca na dużych zbiorach danych itp.

Serdecznie zapraszamy!