Excel Symulacje Monte Carlo - Katowice

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat możliwości Excela w zakresie symulowania zdarzeń biznesowych za pomocą metod losowych. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane funkcje i narzędzia Excela do symulowana danych o przyjętych rozkładach. Zostaną pokazane narzędzia wspomagające wykonywanie modeli symulacyjnych takie jak narzędzie Analizy warunkowej danych, Genetor liczb pseudolosowych itp.

Adresaci szkolenia

Analitycy, menedżerowie, planiści.

Wymagania

Wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstawy Excela.oraz podstawowa wiedzia ze statystyki. 

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 2 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 900 PLN netto
  •  2 osoby - 840 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 785 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 760 PLN netto /os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.