Outlook

Ważnym składnikiem pakietu biurowego MS Office jest Outlook. Jest to program do obsługi poczty elektronicznej oraz zarządzania informacją taką jak: książki adresowe, listy zadań czy notatki. Outlook współpracujący z Exchange Server'em, daje możliwości pracy grupowej. Wówczas użytkownicy otrzymują dostęp do publicznych folderów, w których wszyscy jednocześnie mogą pracować na tych samych wspólnych danych. W Outlook'u można tworzyć makra do automatyzacji pracy, można  projektować i oprogramowywać własne okna dialogowe używane do wyświetlania różnego typu elementów. Można także rozszerzyć jego funkcje poprzez dodatki i nakładki.

AKBALO proponuje następujące szkolenia z Outlooka:

Szkolenia ogólne

  • Outlook - podstawowy
  • Outlook - zaawansowany