Outlook podstawowy - Częstochowa

Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wprowadzenie do obsługi programu Microsoft Outlook. Szkolenie podstawowe jest zorientowane nieomal wyłącznie na usługi pocztowe. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób działa poczta elektroniczna i jak konfigurować skrzynki pocztowe w programie Microsoft Outlook. Nauczą się odbierać i wysyłać wiadomości oraz tego, jak zarządzać swoją pocztą, katalogując ją, sortując, filtrując i odznaczając. Nauczą się wysyłania wiadomości do listy osób, oraz dodawać ukrytych adresatów. Opanują ustawianie wymuszania potwierdzenia otrzymanej wiadomości.  Dowiedzą się jak ustalać wyższe priorytety wiadomości, generować automatyczne podpisy oraz tego jak konfigurować automatyczne odpowiedzi na e-maile (np. w trakcie urlopu). Poznają obsługę książki adresowej i nauczą się do niej dołączać nowe kontakty. Nauczą się poruszać w środowisku programu i dowiedzą się, jakie jeszcze funkcjonalności oferuje program. Zapoznają się z nazewnictwem obowiązującym w programie.

Adresaci szkolenia

Osoby posługujące się oprogramowaniem Microsoft Outlook w celach zawodowych lub prywatnych.

Wymagania

Podstawowa umiejętność obsługi komputera z zainstalowanym systemem Microsoft Windows.

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Szkolenie realizowane tylko w trybie zamkniętym lub indywidualnym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i  przedstawienie swych oczekiwań poprzez wypełnienie Formularza wyceny.