Outlook zaawansowany- Katowice

Opis szkolenia

Szkolenie stanowi rozszerzenie kursu podstawowego obsługi programu Microsoft Outlook. Uczestnicy będą mieć okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na temat obsługi poczty elektronicznej i jej konfiguracji. Omówione i pokazane zostaną takie zagadnienia jak: automatyczne podpisy, desenie, załączniki, ukrywanie adresów odbiorców, flagowanie etc. Uczestnicy poznają zaawansowane techniki zarządzania pocztą elektroniczną za pomocą reguł i alertów, nauczą się importować i eksportować książkę adresową i poszerzą swoje umiejętności pracy z kontaktami, poznają takie aplikację jak kalendarz i takie opcje jak: dodawanie terminu, dodawanie wydarzeń, tworzenie spotkania w bloku czasu, zmiana daty i godziny spotkania, odwołanie spotkania, wstępna akceptacja, odwołanie terminu, dodawanie pliku do kalendarza, przesyłanie dalej elementów kalendarza, udostępnianie kalendarza, wysyłanie kalendarza pocztą mail, alerty i reguły. Poznają obsługę zadań (lista zadań w kalendarzu, dodanie lub zmiana właściwości zadania, zadania cykliczne, aktualizacja zadania, usuwanie ukończonych zadań, wysyłanie raportu o stanie przydzielonego zadania,  dodawanie elementu i pliku do zadania, przydzielanie zadania innej osobie, akceptowanie lub odrzucanie zadania, przesyłanie zadania dalej), poznają zaawansowane funkcje wyszukiwania i opcje automatycznego uruchamiania i używania widoków.

Adresaci szkolenia

Osoby posługujące się oprogramowaniem Microsoft Outlook przede wszystkim w celach zawodowych, ale również prywatnych.

Wymagania

Podstawowa umiejętność pracy w środowisku Windows.

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Szkolenie realizowane tylko w trybie zamkniętym lub indywidualnym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i  przedstawienie swych oczekiwań poprzez wypełnienie Formularza wyceny.