VBA dla analityków

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników Excela wykonujących analizy i raporty oraz integrujących dane pochodzące z różnych źródeł. Szkolenie ma pokazać a także nauczyć jak radzić można sobie z problemami pojawiającymi się w takiej pracy, zastępując standardowe narzędzia Excela przygotowanymi samodzielnie makrami. Przykładowo otrzymujemy dane wymagają obróbki polegającej np. na usunięciu określonych znaków, komórek czy wierszy i skopiowaniu określonych danych do pustych obszarów. Te powtarzane wielokrotnie czynności porządkujące dane można zautomatyzować przez napisanie makropolecenia i zyskiwać dzięki temu wymierne korzyści czasowe. Automatyzacja za pomocą makr może naprawdę wiele. Można przygotować makra, które będą na przykład scalać dane zawarte w wielu plikach excelowych, tekstowych czy całych katalogach plików. Można poprzez makra pobierać i automatycznie odświeżać dane zawarte np. w bazie Accessa czy na stronie www.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.