Podstawy statystyki matematycznej na bazie Excela

Szkolenia adresowane jest osób, które zamierzają poznać podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej bądź miały z nią do czynienia, lecz  pragnęłyby tę wiedzę odświeżyć. W szkoleniu Excel jest wykorzystywany do wyjaśnienia podstawowych elementów statystyki matematycznej. Celem drugorzędnym szkolenia jest pokazanie, jak arkusz kalkulacyjny może być wykorzystany w analizach statystycznych.  Od kandydata na szkolenie oczekuje się wiedzy o Excelu na poziomie przynajmniej podstawowym  oraz podstawowej wiedzy na temat rachunku prawdopodobieństwa. 

 

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.