Podstawy statystyki opisowej na bazie Excela

Szkolenia adresowane jest osób, które zamierzają dopiero wejść w zagadnienia statystyki opisowej bądź mają o niej słabe pojęcie. W szkoleniu Excel jest wykorzystywany do wyjaśnienia podstawowych elementów statystyki opisowej  Od kandydata na szkolenie oczekuje się wiedzy o Excelu na poziomie przynajmniej podstawowym. Do szkolenia ze statystyki opisowej wystarczy też wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej.

 

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.