Analiza statystyczna w Excelu

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać możliwości Excela w zastosowaniach statystycznych. W tym szkoleniu omówione zostają wszystkie funkcje i narzędzia analizy statystyczej jakie oferuje Excel. Zakłada się że uczestnik szkolenia zna statystykę na poziomie kursu akademickiego. 

 

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.