Matlab

Wykorzystanie programu Matlab to od dawna stosowana metoda wspierania nauczania matematyki na uczelniach. Program ten poza tym zasadniczym przeznaczeniem nadaje się również do nauki statystyki oraz analizy statystycznej danych. 

AKBALO proponuje następujące szkolenie ze statystyki w programie Matlab:

Szkolenia ogólne

  • Wprowadzenie do statystyki w programie Matlab