Wprowadzenie do statystyki z programem Matlab

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać możliwości programu Matlab do nauki statystyki. Zakłada się że uczestnik szkolenia zna podstawy pracy w programie Matlab. 

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.