Statystyka opisowa z programem R

Szkolenia adresowane jest osób, które zamierzają dopiero wejść w zagadnienia statystyki opisowej bądź mają o niej słabe pojęcie. W szkoleniu program R jest wykorzystywany do wyjaśnienia podstawowych elementów statystyki opisowej  Od kandydata na szkolenie nie oczekuje się wiedzy o programie R. Do szkolenia ze statystyki opisowej wystarczy też wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.