Statystyka matematyczna z programem R

Szkolenia adresowane jest osób, które zamierzają poznać podstawowe zagadnienia statystyki matematycznej bądź miały z nią do czynienia, lecz  pragnęłyby tę wiedzę odświeżyć. W szkoleniu program R jest wykorzystywany do wyjaśnienia podstawowych elementów statystyki matematycznej. Celem drugorzędnym szkolenia jest pokazanie, jak program R może być wykorzystany w analizach statystycznych.  Od kandydata na szkolenie nie oczekuje się wiedzy o programie R. Natomiast oczekuje się wiedzy na temat rachunku prawdopodobieństwa na poziomie minimum szkoły średniej.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.