Statystyka z programem R

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać możliwości programu R w zastosowaniach statystycznych. Zakłada się że uczestnik szkolenia zna statystykę na poziomie kursu akademickiego. 

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.