Próbki

Tutaj znajdują się przykładowe plik do ćwiczeń, niektórych naszych szkoleń.

VBA Excel - obróbka danych

VBA Excel - obróbka danych

VBA Excel - automatyzacja

VBA Excel - funkcja z parametrem opcjonalnym

VBA Excel - kolekcja użytkownika

Statystyka - rozkład dwumianowy

Statystyka - dominanta, mediana, średnia, skośność

Statystyka - kurtoza

Statystyka - próbkowanie

Statystyka - test zgodności chi2

Statystyka - korelacja i regresja dwóch zmiennych

Excel - operacje na datach

Excel - operacje na godzinach

Excel - symulacje Monte Carlo

Excel - tabele przestawne grupowanie danych

Power Point - animacja niestandardowa