O szkoleniach

AKBALO prowadzi szkolenia otwarte, zamknięte oraz indywidualne wg programu ułożonego przez naszych trenerów bądź wg programu zaproponowanego przez Klienta.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte prowadzone są najczęściej na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Szkolenia odbywają się w następujących miastach: Częstochowa, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław, Opole, Rzeszów. Grupy szkoleniowe liczą zawsze od 2 do 4 osób. Szkolenia odbywają się w salach organizowanych przez AKBALO. Miejsca szkoleń zlokalizowe sią centrach tych miast. Oferowane szkolenia otwarte trwają od 1 do 4 dni (7 godzin zegarowych zajęć włącznie z przerwami). Szkolenia są zwykle prowadzone w godzinach od 9.00 do 16.00. 

Część szkoleń otwartych ma charakter szkoleń ogólnych co ozncza, że ich celem jest zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie ogólnego  (przekrojowego) zastosowania danego programu. Inna grupa szkoleń otwartych to szkolenia specjalistyczne, dedykowane dla określonych grup odbiorców. We wszystkich szkoleniach otwartych realizowany jest program ułożony przez AKBALO. Szkolenia z naszym programem - i z określoną przez nas liczbą godzin - nazywamy szkoleniami standardowymi.

Cena szkolenia zależna jest od liczby zgłoszonych osób z danej firmy. Zapisanie 2 lub więcej osób na szkolenie otwarte pozwala uzyskać zniżkę. Cena szkolenia jest różna dla poszczególnych poziomów zaawansowania oraz zależy także od miasta, gdzie szkolenie się odbędzie. Jeśli Klient brał już udział w szkoleniu organizowanym przez AKBALO obowiązuje dla niego 5% zniżka. Cena szkolenia jest zawarta na stronie danego szkolenia. Zgłoszenie na szkolenie otwarte odbywa się poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego.

Szkolenia zamknięte i indywidualne

Szkolenia zamknięte to podstawowy obszar szkoleń firmy AKBALO. Szkolenia zamknięte odbywają się prawie zawsze u Klienta i najczęściej także na jego sprzęcie. Minimalna liczba zgłoszonych osób to 2 osoby. Możliwe są 2 rodzaje tego szkolenia: standardowy (realizowany jest program zawarty w opisie szkolenia i zakładana jest określona liczba godzin szkoleniowych) oraz niestandardowy (program szkolenia i/lub liczba godzin szkolenia jest ustalany przez Klienta). Proponujemy także i prowadzimy liczne szkolenia indywidualne (standardowe i niestandardowe). 

Wycena szkolenia zamkniętego i indywidulnego niestandardowego

W przypadku szkoleń zamkniętych i indywidualnych niestandardowych cena szkolenia nie jest z góry wiadoma, gdyż zależy od wielu różnych nieznanych czynników. Na przykład od rodzaju materiałów jakie życzy sobie otrzymać Klient czy też liczby zgłoszonych osób. Aby zgłosić zapytanie co do szkolenia zamkniętego lub indywidualnego niestandardowego należy wypełnić Formularz wyceny. Po jego otrzymaniu AKBALO wykonuje kalulację kosztów i przygotuje dla Klienta ofertę. Po przyjęciu oferty przez Klienta AKBALO wysyła Klientowi (o ile jest nim firma) Formularz zgłoszeniowy, który będzie podstawą do realizacji szkolenia na ustalonych w ofercie warunkach.