Testy kompetencyjne

Dla szkoleń z Excela, z VBA oraz ze statystyki przygotowane są testy kompetencyjne, które na życzenie Klientów możemy udpostępnić i je opracować. Pozwalają one zdecydować czy dana osoba powinna wziąć udział w danym szkoleniu. Może się bowiem zdarzyć że wiedza kandydata jest albo niewystarczająca albo - przeciwnie - zbyt duża. W obu przypadkach szkolenie nie będzie dla tej osoby atrakcyjne. 

Ponadto testy wykażą czy dana grupa kandydatów na szkolenie prezentuje zbliżony poziom wiedzy i czy wiedza ta dotyczy tych samych aspektów danego szkolenia. W przypadku dużego zróżnicowania w poziomie wiedzy szkolenie będzie mniej efektywne dla wszystkich uczestników.

Poniżej do pobrania testy do najczęściej wybieranych przez naszych Klientów szkoleń, tj. szkoleń z Excela.

Excel - test kompetencyjny (deklaracje)

Excel - test kompetencyjny (zadania)