O warunkach uczestnictwa - podstawowe informacje

Zgłoszenie - Szkolenie otwarte/indywidualne standardowe

1. Klient przesyła Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza oznacza akceptację Regulaminu szkoleń. 
2. AKBALO potwierdza otrzymanie zgłoszenia do 24 godzin po jego otrzymaniu.
3. AKBALO przekazuje Klientowi dane szczegółowe o szkoleniu na 2 dni robocze przed szkoleniem.

Zgłoszenie - szkolenie zamknięte/indywidualne niestandardowe

1. Klient przesyła Formularz wyceny. Przesłanie formularza wyceny nie oznacza akceptacji Regulaminu szkoleń, a jedynie stanowi formę wstępnej (niezobowiązującej) deklaracji udziału w szkoleniu.
2. AKBALO potwierdza otrzymanie zgłoszenia do 24 godzin po jego otrzymaniu.
3. Wycena przez AKBALO i ustalanie szczegółowych warunków.
4. AKBALO przesyła do wypełnienia Formularz zgłoszeniowy.
5. Klient odsyła Formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza oznacza akceptację
Regulaminu szkoleń. W przypadku osób fizycznych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Rezygnacja

1. Klient może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w terminie na minimum 4 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Ponadto - w przypadku rezygnacji ze szkolenia osoby fizycznej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - nastąpi pełny zwrot wpłaconej kwoty.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 4 dni robocze przed pierwszym dniem szkolenia AKBALO może wystąpić o odszkodowania w wysokości 50% ceny szkolenia.

Płatności

1. W ostatnim dniu szkolenia AKBALO przekazuje fakturę za szkolenie.
2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury.
3. Osoba fizyczna i osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą dokonują płatności na co najmniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Dotyczy to także osób i firm zlecających szkolenie z zagranicy, niezależnie od tego czy szkolenie będzie w Polsce czy w innym kraju.

Odwołanie szkolenia

1. AKBALO odwoła szkolenie otwarte, gdy nie zapisze się na nie wymagana liczba osób. Odwołanie nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
2. AKBALO może odwołać szkolenie ze względów losowych (np. choroba wykładowcy).
3. W przypadku odwołania szkolenia nastąpi pełny zwrot wpłaconej kwoty (osoby fizyczne).