Makra na zlecenie

Wielu początkujących programistów VBA Excel staje przed zadaniami, które wymagają opracowania złożonego algorytmu i jego implementacji, a także sporej wiedzy o samym języku VBA oraz dostępnym w nim obiektach Excela. Zdarza się również że ograniczenia czasowe nie pozwalają danej osobie na samodzielne napisanie (w tym także rzetelne przetestowanie) jakiegoś makra.

Firma AKBALO wychodzi na przeciw takim sytuacjom i oferuje usługę Makra na zlecenie. 

Zamówione przez Klienta makra piszemy szybko oraz za niewygórowaną - negocjowalną - kwotę. Trenerzy szkoleń VBA Excel to pasjonaci tego języka i bardzo chętnie podejmują się nawet trudnych wyzwań programistycznych.

Procedura wykonania makra na zlecenie jest następująca:

  1. Klient przesyła pocztą e-mail szczegółowy opis problemu wraz z plikami roboczymi oraz proponuje czas wykonania.
  2. AKBALO analizuje problem, wycenia konieczny nakład pracy i przedstawia ofertę.
  3. Jeśli obie strony ustalą wszystkie warunki AKBALO przystępuje do realizacji zlecenia.
  4. AKBALO przekazuje dany spójny fragment całego zadania do konsultacji i przetestowania.
  5. Klient zgłasza swe uwagi i sugestie po czym AKBALO kontynuuje pracę w oparciu o te informacje

To oddawanie fragentów całości zadania gwarantuje że na każdym istotnym etapie powstawania makra Klient ma możliwość zgłaszania swych postulatów i równocześnie widzi jak będzie wyglądało całe rozwiązanie problemu.już w trakcie jego powstawania. Klient ma zatem bardzo duży wpływ na to jak zamówione makro będzie w praktyce działało i jakie rozwiązania zostaną w nim wykorzystane. 

Usługę zamówić może osoba fizyczna lub firma. Gwarantujemy że małe zadania wykonujemy w ciągu 2-3 dni roboczych, a większe w ciągu 2-3 tygodni. Cena niewielkiego zadania do oprogramowania to zwykle kwota rzędu 500-1000 zł netto. Duże projekty to kwoty z zakresu: 1000-5000 zł. Płatność następuje w przypadku firm po zakończeniu zlecenia, a w przypadku klienta indywidualnego połowa należności zostaje wniesiona w trakcie realizacji zlecenia - pozostała po przekazaniu całości.

Każde zamówione makro ma gwarancję wsparcia przez 1 rok. Polega ono na drobych ilościowych korektach w kodzie ewentualnie na analizie sytuacji, w której makro nie zachowuje się prawdłowo. (Sytuacja ta wiążę się z nie spełnieniem warunków co do danych w jakich makro miało działać.) 

Już wielu Klientów skorzystało z naszej oferty. Zapraszamy do współpracy!

UWAGA: Wszystkie ustalenia przeprowadzamy zdalnie (bez wizyt u Klienta).