PostgreSQL podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą się nauczyć od samych podstaw jak zaprojektować, stworzyć i zarządzać relacyjną bazą danych z użyciem PostgreSQL oraz jak tworzyć zapytnia sql do bazy PostgreSQL.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.