Systemy Baz Danych podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących nauczyć się zasad projektowania relacyjnych baz danych i operowanie danymi w modelu relacyjnym.

Proszę przejść do --> KATALOGU MIAST, aby zapoznać się ze szczegółami szkolenia w danym mieście.