Excel Wykresy - Katowice

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat tworzenia i zarządzania wykresami. Najpierw zostaną omówione, pokazane i przećwiczone techniki tworzenia wykresów standardowych (wbudowanych) wraz z ich możliwą modyfikacji. Będą robione wykresy żadziej tworzone jak giełdowy, radarowy czy bąbelkowy. Następnie pokazane zostaną sposoby tworzenie wykresów niestandardowych (wykresy typu Combi). Wykresy o możliwych dwóch skalach wartości oraz kombinacji typów dla serii danych. Z kolei omówione zostaną techniki tworzenia wykresów z dynamiczną zmianą danych, czyli takich, gdzie użytkownik sam manipuluje zakresem danych do wykresu za pomoca np. suwaka sprzężonego z wykresem. Na koniec omówione zostaną możliwości jakie oferuje tabela przestawna i zintegrowany z nią wykres przestawny.  Szkolenie będzie  prowadzone na wersji Excel 2013 lub 2016.

Adresaci szkolenia

Wszyscy, którzy w pracy w Excelu wykonują wizualzacje danych.

Wymagania

Wymagana jest znajomość podstaw Excela.

Czas trwania szkolenia

1 dzień, 7 godzin zegarowcy (wliczając przerwy).

Liczba osób w grupie

Od 2 do 4 osób.

Cena szkolenia otwartego

  •  1 osoba - 700 PLN netto
  •  2 osoby - 660 PLN netto /os.
  •  3 osoby - 615 PLN netto /os.
  •  4 osoby - 595 PLN netto /os.

To szkolenie może być zrealizowane w trybie GWARANTOWANE, tzn. odbędzie się nawet przy zapisanej tylko jednej osobie. Terminy i ceny można znaleźć na stronie PEWNY TERMIN.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera:

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości ul. Moniuszki 4/8.

lub innej bliskiej lokalizacji.

Cena szkolenia zamkniętego

Powyższe szkolenie możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników, dlatego aby ją Państwu przedstawić prosimy o skorzystanie z Formularza wyceny.

Terminy szkoleń

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub Formularza zapytania o datę.