Office 365 podstawowy - Katowice

Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wprowadzenie do obsługi pakietu Microsoft Office 365. Szkolenie podstawowe jest zorientowane na usługi komunikacyjne i współdzielenie zasobów. Uczestnicy zyskają podstawową wiedzę za zakresu przetwarzania w chmurach obliczeniowych oferowanego przez firmę Microsoft. Nauczą się poruszać w środowisku pakietu i platformy Azure, a następnie dowiedzą się jakie składniki zawiera Office 365 (w zależności od licencji), oraz jak można uzyskać dostęp do poszczególnych elementów pakietu Microsoft Office 365. Zapoznają się z nazewnictwem obowiązującym w programie. Dalsza część szkolenia będzie poświęcona zagadnieniom dysku wirtualnego, współdzielenia zasobów i obsługi poszczególnych aplikacji pakietu, a szczególności OneDrive, Outlook, Lync i One Note. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane też pokrótce takie aplikacje jak Excel, Word, Access, Powerpoint – zarówno wersji stacjonarnej jak on-line – lecz dogłębne ich omówienie zostało przewidziane w ramach osobnych szkoleń.

Adresaci szkolenia

Osoby posługujące się oprogramowaniem Microsoft Office 365 w celach zawodowych lub prywatnych.

Wymagania

Podstawowa umiejętność obsługi komputera z zainstalowanym systemem Microsoft Windows.

Czas trwania szkolenia

2 dni po 7 godzin zegarowych (wliczając przerwy).

Szkolenie realizowane tylko w trybie zamkniętym lub indywidualnym

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i  przedstawienie swych oczekiwań poprzez wypełnienie Formularza wyceny.